Glavno vodilo in pristop do pacienta

Alenka Forte, dr. med., spec. int. med., spec. gastroenterologije

Pri delu nas že od začetka delovanja vodi načelo, da je na prvem mestu vedno pacient, do katerega imamo zelo oseben pristop in ga dejavno vključujemo v diagnostične in terapevtske postopke. Obenem stremimo k temu, da bi bila naša zdravstvena storitev kakovostna, pravočasna in cenovno dostopna. Ponašamo se z odlično klinično potjo, kar je ključnega pomena za hitro postavitev diagnoze in posledično ustrezno zdravljenje.

O nas

About Us

Zdravniki:

Alenka Forte, dr. med., specialistka interne medicine in gastroenterologije, direktorica MC Heliks.

Svojo poklicno pot je začela kot splošna zdravnica, nato je bila 10 let zaposlena v Splošni bolnišnici Trbovlje, kjer se je uveljavila kot splošna internistka, pričela pa je tudi z diagnostiko obolenj prebavil. Po opravljenem specialističnem izpitu je opravila 6-mesečno podiplomsko usposabljanje v Bolnišnici Golnik in podiplomsko izobraževanje iz alergologije. Pri delu se že od vedno angažira na širšem internističnem podočju. Kot zasebnica se tudi izobražuje in izpopolnjuje tako doma kot v tujini na več subspecialističnih področjih, kar je za bolnike velika prednost, saj so tako deležni široke internistične obravnave.
Težišče njenega podiplomskega uposabljanja doma in v tujini so endoskopija in gastroenterologija, diabetologija. Zaradi dela s sladkornimi bolniki posveča posebno pozornost tudi izobraževanju na področju bolezni srca in ožilja.
Kot direktorica si nenehno prizadeva za zagotavljanje kakovostnih storitev za bolnike, pa tudi za  razvoj in širjenje dejavnosti MC Heliks.

Milan Mrdja, dr. med., specialist interne medicine

Kardiolog z dolgoletnimi izkušnjami v intenzivnem kardiološkem zdravljenju in diagnostiki; izvaja funkcionalno diagnostiko obolenj srca.

Zdravstveni sodelavci

Jožica Petrič, dipl. med. sestra

Klemen Taškar, zdr. tehnik, ing. sanitet.

Barbara Zupančič, dipl. med. sestra

Vera Klopčič, višja med. sestra

Objave

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Alenka Forte, dr. med, spec. int. med, spec. gastroenterologije, direktorica

Čakalne dobe - https://cakalnedobe.ezdrav.si/

ZZZS - http://www.zzzs.si/index.html